سازمان نیروهای مسلح

شرکت دژ ایرانیان کیسان صنعت اجرای چندین طرح و پروژه را در سازمان نیروهای مسلح بر عهده داشته است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست