وزارت امور خارجه

شرکت دژ ایرانیان کیسان صنعت اجرای چندین طرح و پروژه را در وزارت امور خارجه کشور بر عهده داشته است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست