وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

شرکت دژ ایرانیان کیسان صنعت اجرای چندین طرح و پروژه را در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر عهده داشته است.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست